Hopp til hovedinnhold
src="https://dms-cf-07.dimu.org/image/0136JS7MgjLe?dimension=1200x1200"/>

Litteratur

Thue, Lars., Forandring og forankring : sparebankene i Norge 1822-2014, Universitetsforlaget 2014

Sandberg, Per-Øivind (red.)., Hedmark gjennom 150 år, 1995

Krogsrud, Øystein., Sterkere sammen – Hvordan 23 banker ble til én, SpareBank 1 Østlandet 2020

Haare, H., Solheim, Jon A., Utviklingen av det norske betalingssystemet i perioden 1945-2010, med
særlig vekt på Norges Banks rolle, 
Norges Banks skriftserie nr. 44, 2011

Halvorsen, Elin (2019, 9. desember)Vi bruker boligen som sparegris (SSB ANALYSE 2019/34 HUSHOLDNINGENES SPARING) på ssb.no. Hentet 21. oktober 2020 fra https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/vi-bruker-boligen-som-sparegris

Norges Bank. 1988 - 1993: Bankkrisen 1988-1993 på norges-bank.no. Hentet 18.11.2020 fra https://www.norges-bank.no/tema/Om-Norges-Bank/historien/Pengepolitikk-finansiell-stabilitet-og-kapitalforvaltning/Finansiell-stabilitet/1990-tallet/

Norges Bank1920 - 1928: Banker under administrasjon på norges-bank.no. Hentet 18.11.2020 fra https://www.norges-bank.no/tema/Om-Norges-Bank/historien/Pengepolitikk-finansiell-stabilitet-og-kapitalforvaltning/Finansiell-stabilitet/1920-tallet/

Meinich, Persparebank i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 21. oktober 2020 fra https://snl.no/sparebank

Sejersted, FrancisNorge i etterkrigstiden i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 21. oktober 2020 fra https://snl.no/Norge_i_etterkrigstiden

Sandø, Toralv. (2014, 8. august). Slik har vi betalt. Stavanger Aftenblad. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/a4jda/Slik-har-vi-betalt

Torsøe, Mathilde. (2017, 11. oktober ). På 90-tallet fikk nordmenn et nytt verdisyn. Forskning.no. Hentet fra https://forskning.no/historie-partner-uit-norges-arktiske-universitet/pa-90-tallet-fikk-nordmenn-et-nytt-verdisyn/317409

Egeland, Jorunn. (2017, 13. februar ). 15 ting vi digga på 1990-tallet. Nettavisen.no Hentet fra https://www.nettavisen.no/livsstil/15-ting-vi-digga-pa-1990-tallet/3423308963.html

Solheim, Eirik. (2009, 29. desember). Hva var typisk for 00-tallet?, Nrk.no.no Hentet fra https://nrkbeta.no/2009/12/29/hva-var-typisk-for-00-tallet/

Claussen, Mona W. (2009, 30. des.). Norge 2000 - 2009, Aftenposten.no, Hentet fra https://www.aftenposten.no/norge/i/zg2w1/norge-2000-2009

Sandnes, Svein. (2018, 6. mars). Konkurranse og kommersialisering (2000-tallet), NDLA.no, Hentet fra https://ndla.no/subjects/subject:1/topic:1:172362/topic:1:188749/resource:1:76942?filters=urn:filter:8866ecad-85ec-4fcb-b470-d88ec4ebb83c

Fraser, F., Ordning, O., Holmes, M., Fjellanger, R., (2020, 30. juli.). 2010–2019: Dette er sakene som preget tiåret, VG.no, Hentet fra https://www.vg.no/nyheter/i/Xg2abo/20102019-dette-er-sakene-som-preget-tiaaret

Sagmoen, I. Moe, S., Hopland, S., Bach, D.,. (2019, 31. des.). Dette endret tiåret som gikk, E24.no, Hentet fra https://e24.no/naeringsliv/i/naP17Q/dette-endret-tiaaret-som-gikk

Arntzen, Jon Gunnar (red.)., Barndom 40-tallet, Vega forlag 2009

Von Hirsch, Kristin., Barndom 50-tallet, Vega forlag 2007

Von Hirsch, Kristin., Barndom 60-tallet, Vega forlag 2007

Von Hirsch, Kristin., Barndom 70-tallet, Vega forlag 2007

Von Hirsch, Kristin., Barndom 80-tallet, Vega forlag 2007

Lode Wiig, Frøy., Barndom 90-tallet, Vega forlag 2010

1950-årene, https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1950-%C3%A5rene&oldid=20456252 (sist besøkt 21. oktober 2020).

1960-årene, https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1960-%C3%A5rene&oldid=20823588 (sist besøkt 21. oktober 2020).

1970-årene, https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1970-%C3%A5rene&oldid=20456271 (sist besøkt 21. oktober 2020).

1980-årene, https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1980-%C3%A5rene&oldid=20456276 (sist besøkt 21. oktober 2020).

1990-årene, https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=1990-%C3%A5rene&oldid=18589916 (sist besøkt 21. oktober 2020).

2000-årene, https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=2000-%C3%A5rene&oldid=20456291 (sist besøkt 21. oktober 2020).

2010-årene, https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=2010-%C3%A5rene&oldid=16799567 (sist besøkt 21. oktober 2020).

Sparegris, https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Sparegris&oldid=16309670 (sist besøkt 22. november 2020).

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1